top of page

Timepris kr. 325,00 + moms. (indbefatter kontortid, kørselstid og

mødetid hos kunde eller 3'die mand).

Tillæg til timepris:

- Indkøb af ringbind ved opstart af sag. Forbrug af ringbind generelt.

Stk. pris beregnes med 18,00 + moms.

- Forbrug af diverse plastikomslag, plastikmapper og mangfoldiggørelse

af sagspapirer samt fotokopier, Beregnes med kr. 30,00 + moms pr. faktura.

- Hjemtagelse af regnskaber afregnes til kr. 50,00 + moms.

- Øvrige eksterne omkostninger i forbindelse med sagsbearbejdning.

- Forsendelse af sagspapirer afregnes med den opkrævede porto/fragt.

- Transport afstande (hen og tilbage) op til km 100 er inkluderet i timepris.

- Transport afstande (hen og tilbage) over km 100 beregnes med kr. 1,50 + moms pr. km.

- Transport, hvori indgår udgifter til færge og brotakst beregnes med faktiske priser.

Ultimo hver måned fremsender vi faktura

og opgørelse med angivelse af timeforbrug

og øvrigt forbrug i henhold til anførte takster.

Betalingsbetingelser 10 dage fra faktura dato.

Ved for sen betaling beregnes 1,25% i morarente pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato til betaling sker.

Der tages forbehold for prisændringer

Du får månedligt en opgørelse over timeforbrug og øvrigt forbrug. - Betalingsbetingelser er 10 dage. Ved for sen betaling beregnes 1,25% pr. påbegyndt måned
bottom of page